Himaláj tři sedla 36 dní v horách 2017

Rozlámaná, rozvrzaná a ztuhlá z čekání na neopakovatelnou chvilku...

Začalo se rozsvětlovat a já věděla, že je to tady..

Divadlo plné barev.. Nad horami stydlivě vykoukly první světlounce růžové červánky.

Nabývaly na síle a jasu, až se po úbočí skalních stěn proudem valila jiskřící záře a vtékala k nohám stativu.
Vlny byrev se odvíjely rychleji a rychleji až vybuchly a na kopci se ukázolo slunce.
Hory zrozpačitěly.. byly přistiženy v noční košili a ruměnné spánkem se rozkošatily a usadily se s větší povýšeností než obvykle.

Jejich chladné bílé profily se rýsovaly na obzoru..

Komentáře

25.06.2017 18:05

Martina

Krása, je vidět ta čistota vzduchu, umíš žít